Xăng dầu

Sản Phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 23.170 23.630
DO 0,001S-V 21.570 22.000
DO 0,05S-II 20.140 20.540
RON 95-III 24.240 24.720
hỏa 2-K 19.730 20.120
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 25.140 25.640
RON 92-II 26.470 26.990

TyGiaNhanh
Logo